ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Ταυτοποίηση πελατών μέσω βιντεοκλήσης

Με τις αλλαγές του είναι δυνατό πλέον η ταυτοποίηση να πραγματοποιείται χωρίς επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα, μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο ή λήψης δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic-selfie)

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα Πράξη της ΤτΕ, ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευέλικτων και τεχνολογικά καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εναρμονίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί όρους ισότιμου ανταγωνισμού για τα ελληνικά ιδρύματα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επισημαίνεται επίσης πως η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, λόγω άμεσης πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες, αυξημένης ταχύτητας συναλλαγών, χαμηλότερου κόστους και δυνατότητας γεωγραφικής επέκτασης.

Ταυτόχρονα ωστόσο, παρουσιάζει και προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Τις εν λόγω προκλήσεις στοχεύει να αντιμετωπίσει η εκδοθείσα Πράξη, θεσπίζοντας σύγχρονους κανόνες για την αξιόπιστη ταυτοποίηση του πελάτη και τον περιορισμό του κινδύνου που απορρέει από τη μη φυσική παρουσία του» υποστηρίζει η ΤτΕ.

Δύο τρόποι ταυτοποίησης

Η Πράξη αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα στην τρέχουσα συγκυρία αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς δημιουργεί διαύλους παροχής υπηρεσιών που διευκολύνουν την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό οργανωτικών, τεχνικών και διαδικαστικών μέτρων που διασφαλίζουν την αξιόπιστη εξακρίβωση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων και αποσκοπούν στην αποτροπή του κινδύνου πλαστοπροσωπίας.

Προβλέπονται δύο μέθοδοι για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέου πελάτη:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

α) τηλεδιάσκεψη (video conference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο, η οποία παρέχει τα υψηλότερα εχέγγυα αξιοπιστίας, και

β) αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω λήψης δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic selfie), υπό την προϋπόθεση εφαρμογής πρόσθετων δικλίδων ασφαλείας.

Τα έγγραφα ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που γίνονται αποδεκτά είναι αυτά που φέρουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαβατήριο.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνεται αποδεκτό και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες, μόνο κατά τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητάς του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Tags

Απάντηση

Back to top button
Close
Close